Cavidan Name
Câvidân-nâme’nin Nesîmî’ye Tesiri   Doçentlik Tezi Dr. Ali Alparslan Mart 1967